Συναγερμός Πολυκατοικίας

Συναγερμός Κεντρικής Είσοδου πολυκατοικίας


Η  κεντρική είσοδος της πολυκατοικίας ήταν μέχρι τώρα ένας χώρος με μεγάλη δυσκολία στην προστασία  του. Και τούτο διότι πέρα από τους ενοίκους που διαθέτουν  κλειδιά  ή γνωρίζουν τον συνδυασμό του συναγερμού υπάρχουν και οι επισκέπτες. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν και απλά διαδικαστικά θέματα, όπως ποιός θα είναι επιφορτισμένος με την όπλιση του συστήματος και πότε θα γίνεται αυτή.

Η R.G.A Systems έχει λύσει όλα αυτά τα προβλήματα μέσω μίας νέας πατενταρισμένης τεχνολογίας, προστατευμένης με ελληνικό και ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χάρη στην οποία το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διέλευση του ενοίκου ή του επισκέπτη και ξαναοπλίζει άμεσα αφού αυτός έχει απομακρυνθεί. 

Με τον τρόπο αυτό η προστασία είναι αόρατη και το σύστημα μπορεί να παραμένει οπλισμένο όλο  το 24ωρο.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι παρά το πολυσύχναστο του χώρου και τις συχνές διελεύσεις ατόμων, δεν υπάρχουν false alarms.

Επιπρόσθετα αν η πόρτα ξεχαστεί ή αφεθεί σκόπιμα ανοιχτή με σκοπό τη διάρρηξη σε δεύτερο χρόνοτο σύστημα σας ειδοποιεί μετά την παρέλευση 5λεπτών.

Σε περίπτωση που οι ένοικοι επιθυμούν η πόρτα να παραμείνει ανοιχτή για κάποιον λόγο πχ καθαριότητα η λειτουργία ειδοποίησης απενεργοποιείται με απλό χειρισμό.

Όλες οι λειτρουργίες και οι χρόνοι του συστήματος είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάτοστε απαιτήσεις.ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ