Η Εταιρία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο των:

☑ Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-αυτοματισμών 
☑Φωτοβολταϊκών συστημάτων 
☑UPS 
☑Δικτύων υπολογιστών
☑Ηχητικών εγκαταστάσεων
☑Κυλιόμενων επιγραφών Led
☑Πινακίδες-Επιγραφές Σήμανσης
☑Συστημάτων ασφαλείας
☑Εμπόριο - Τεχνική Υποστήριξη
Η εταιρία μας έχει ζήσει από κοντά την κατασκευή και τις ανάγκες κάθε έργου και έχοντας αποκτήσει γνώση και εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια ,προσπαθώντας πάντα ομαδικά και με την βοήθεια των συνεργατών μας να καλύπτουμε συνολικά τις απαιτήσεις κάθε κατασκευής και του πελάτη.
Για να υπάρχει μια σωστή συνεργασία μεταξύ πελάτη και εταιρείας κανονίζουμε πάντα όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το έργο, βάσει μιας έγγραφης προσφοράς-συμφωνητικού που λαμβάνει ο πελάτης και έτσι δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Βασικός παράγοντας επίσης είναι η ασφάλεια τόσο της εγκατάστασης και κατ’ επέκταση του καταναλωτή, όσο και η ασφάλεια των εργαζόμενων σε ένα έργο, το οποίο είναι για μας απαράβατος κανόνας και επιτυγχάνεται με τη χρήση πιστοποιημένων υλικών ,σωστής εργασίας, γνώσης και ενημέρωση των ανθρώπων που εργάζονται για τους κανόνες ασφαλείας.
Τέλος θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε την εγγυημένη εργασία και επίβλεψη σε κάθε φάση του έργου ,τις λογικές τιμές ,την άμεση εξυπηρέτηση και την τεχνική υποστήριξη για όλες τις ανάγκες και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
Θα χαρούμε πολύ να φανούμε χρήσιμοι

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ